Fokus Digital Services

СЕМИНАР - Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“ на 2022 г.

+ Особености на счетоводното отчитане в отрасъл „Земеделие“ за отчетната 2023

С лектор: Султана Българенска

Уважаеми Счетоводители,
 
Сега е периодът, в който имате нелеката задача да изготвите годишното счетоводно приключване на фирмата. И въпреки че става дума за приключване, Вашата работа тепърва започва.
 
Още по-трудна е задачата за тези от Вас, които трябва да изготвят годишни отчети и данъчни декларации за дейността на земеделските производители през 2022-ра.

 Как да попълните ГДД по чл. 92 от ЗКПО?

 
➤ Какви задължения имат земеделските предприятия по представяне на информацията в ГФО според изискванията на Закона за счетоводството: форми, съдържание, срокове, подписи, представяне, отговорности, вътрешни нормативни документи?

 
➤ Какви са възможните санкции при непредоставяне на правилна информация в ГФО?


➤ Как да начислите данък върху печалбата – счетоводно и данъчно отразяване?


И още:
 
➤ Декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ – задължение на платеца на доходи, новите декларации на физическите лица;

 
➤ Промени в данъчните закони, валидни за 2023 година. 

 

На всички тези и още много въпроси можете да получите експертни и точни отговори от лектор Султана Българенска на тазгодишния семинар:

"Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“.
 Особености на счетоводното отчитане в отрасъл „Земеделие“ за отчетната 2023 г.
 
На 22 март 2023 г. в петзвездния GRAND HOTEL KNYAZ PAVEL, гр. Павел Баня - цена - 288 лв.с ДДС*


 

*Цената включва: семинарни занятия, работни материали, обяд и кафепауза.


Внимание! Местата са ограничени! Заявете участието си не по-късно от 20.03.2023 г.!

 

Какво контретно включва програмата на семинара:
 
1. Задължения на земеделските предприятия по представяне на информацията в ГФО според изискванията на Закона за счетоводството
- форми, съдържание, срокове, подписи, представяне, отговорности, вътрешни нормативни документи. Санкции.
2. Единна точка на информацията – публикуване на ГФО в Търговския регистър.
3. ГДД подаване по електронен път. Коригираща годишна данъчна декларация след 30 юни. Авансови вноски и тяхното определяне и деклариране.
4.Отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки
4.1. Подготовка за годишното счетоводно приключване на отчетната 2022 година – отговор на зададени въпроси:
Инвентаризации – провеждане и отразяване на резултатите от тях;
4.2. Продажби и брак на ДА. /Амортизирани изцяло, частично и придобити по проект със субсидия и дофинансиране – примери/;
Използване на ДА закупени по проект със частична субсидия за външни услуги;
4.3. Заприхождаване на растениевъдна продукция, приплоди и прираст в условия на липса на достатъчно информация; документиране;
4.4. Какво се прави с дяловия капитал или дивидент, за който е изтекъл давностният срок?
4.5. Какво се прави с рентата?
4.6. Счетоводно отчитане на преотстъпен данък
✦ Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО
✦ Данъчни постоянни разлики – разходи несвързани с дейността,непризнати разходи за ДДС, дарения, липси и брак на активи...
✦ Данъчни временни разлики – оценки на земеделската продукция,провизии за задължения, неизползвани отпуски,...
✦ Други суми, с които се преобразува финансовия резултат заданъчни цели – неплатени задължения, начислена, но неплатенарента, преоценъчен резерв.
✦ Данъчен амортизационен план – амортизиране и отписване наактиви от ДАП, преустановяване начисляването на амортизация,последващи разходи свързани с амортизируеми активи – ремонтили подобрения
✦ Данъчна третиране на дивиденти и ликвидационни дялове
✦ Начисляване на данък върху печалбата – счетоводно и данъчноотразяване
✦ Преотстъпен данък върху печалбата – документиране, данъчноотразяване и осчетоводяване
✦ Годишно приключване на счетоводните сметки съдържащирезултати от дейността
✦ Определяне на себестойността на продукцията: растениевъдство,животновъдство – мляко и животни при изхранване със собствении закупени фуражи – примери.
✦ Приключване на разходните сметки и начисляване на резултата,съдържащ се в тях;,
✦ Начисляване на прираст и приплоди/лева/кг/, начин наопределяне на базисна цена. Практически съвети и примери; Представяне на информацията в ОПР, баланс и Приложение.
✦ Определяне на печалба от дейността на земеделскотопредприятие, включително печалбата от непреработенатарастениевъдна и животновъдна продукция. Разпределяне наобщите разходи и представянето на печалбата за преотстъпванена корпоративния данък в ГДД.
✦ Продължение на темите от годишното приключване. Особеностипри отчитането на специфични счетоводни обекти:
✦ Рента – изчисляване, начисляване, ДДС когато се плаща в натурапо договор за съвместна обработка.
✦ Практически съвети по предоставяне на информация по чл. 73 отЗДДФЛ – задължение на платеца на доходи, новите декларации нафизическите лица;
✦ Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ - Актуалнипроблеми по прилагането на ЗДДС; Промени в данъчните закони, валидни за 2023 година;
 
+ Време за въпроси и отговори


 

Начален час: 10 ч.

Кафе-пауза: 11:30-12:00 ч.

Обяд: 13:30-14:30 ч.

Финална част: 14:30- 17:00 ч.
Семинарът е организиран от „Плевнелиев ЕООД“ и „Акаунт Ел ЕООД“.

  


Научете повече за лектора – Султана Българенска:

 

Султана Българенска - Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, член на ИДЕС На активна одиторска практика е от 1993 година, като и в момента продължава да извършва одит на предприятия от всички отрасли на икономиката.

Била е член на Контролния съвет на ИДЕС (институт на дипломираните експерт счетоводители в България), отговарящ за обучението и поддържане на квалификацията на кандидатите за експерт счетоводители. Основен методолог е на счетоводния софтуер на компанията. Автор е на много книги в областта на практическото счетоводство. Автор е на много статии, публикувани в съвременните икономически издания.

Национален лектор е по практическото прилагане на счетоводното и данъчно законодателство в страната.

 

Важно:
 
Ако желаете фактура, попълнете данните за нея в полето "бележки".


 


 

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка данъчни фактури.

Тук можете да добавите всякакви уточнения и/или данни за ф-ра, ако желаете такава.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ